Inclusiviteit en diversiteit als basis voor opleidingen en ontwikkelprogramma’s in organisaties

1 december 2023

Diversiteit en inclusiviteit zijn actuele en belangrijke thema's, ook voor organisaties. Hoe kun je als bedrijf diversiteit en inclusiviteit stimuleren? En hoe komt dat tot uiting in het opleidingsaanbod en in ontwikkelprogramma's? Je leest het in ons blog!

Patrick Honing

Content marketeer
Blog inclusiviteit en diversiteit hoofdfoto

Als mens zijn we allemaal uniek en vertonen we in allerlei opzichten veel verschillen. Denk alleen al aan bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, taal, persoonlijkheid, religie of etniciteit. Het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en ervaringen is geen obstakel maar juist de sleutel tot succes, ook in organisaties. Hoe kun je diversiteit als organisatie inzetten in het aanbod van opleidingen en ontwikkelprogramma’s? Je leest het in dit blog.

Diversiteit en inclusiviteit essentieel

Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit is erg belangrijk, zowel in de organisatie zelf als in het aanbieden van opleidingen. Verschillende onderzoeken hebben aangegeven dat mensen hier veel waarde aan hechten. Zo wees onderzoek van Monster in 2020 aan dat 83% van de Gen-Z werkzoekenden diversiteit en inclusiviteit een belangrijke factor vinden bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Uit onderzoek van Randstad (2023) kwam naar voren dat werknemers zichzelf gelukkiger, betrokkener en productiever voelen wanneer ze steun, waardering en respect ontvangen van hun werkgever. Hieruit blijkt dat een diverse en inclusieve benadering essentieel is als je een aantrekkelijke werkgever wilt zijn.

Het begint bij organisatiecultuur

De basis voor diversiteit en inclusiviteit in je organisatie begint bij het centraal zetten ervan in het recruitmentproces en HR-beleid. Dat betekent dat iedere medewerker, nieuw en huidig, gelijke kansen krijgt om zijn of haar talent te ontplooien. Daarin mag niemand worden uitgesloten of achtergesteld. Niet alleen is diversiteit belangrijk vanuit moreel en ethisch oogpunt; het komt ook het welzijn en de prestaties van medewerkers ten goede. Bedrijven als ING en Unilever hebben programma’s opgezet om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. De trainingen zijn bedoeld om het bewustzijn te vergroten en om divers talent aan te trekken en te behouden. Hoe kunnen organisaties verder rekening houden met diversiteit en inclusie met betrekking tot opleidingen en ontwikkelprogramma’s?

Blog diversiteit en inclusiviteit organisatiecultuur

Diversiteit en inclusiviteit in opleidingen

De voordelen van diversiteit op de werkplek worden steeds duidelijker, zo hebben verschillende onderzoeken uitgewezen. Het samenstellen van een team met verschillende achtergronden en ervaringen draagt enorm bij aan innovatie. Hoe vertaalt diversiteit en inclusiviteit zich naar het opleidingsaanbod en ontwikkelprogramma’s bij organisaties? 

Inclusief leiderschap 

Met het implementeren van leiderschapstrainingen kunnen leidinggevenden leren hoe ze inclusief leiderschap kunnen toepassen in de organisatie. Denk hierbij aan het creëren van een open en ondersteunende cultuur, het erkennen van de waarde van diversiteit en het actief betrekken van diverse stemmen bij besluitvormingsprocessen. 

ING heeft verschillende programma’s opgezet om diversiteit en inclusie te bevorderen, waaronder trainingen over onbewuste vooroordelen en inclusief leiderschap. De trainingen zijn bedoeld om bewustwording te vergroten en een inclusieve cultuur te stimuleren.

Aanbieden cultuurgevoelige opleidingen

Het is goed om als organisatie opleidingsprogramma’s te ontwikkelen die rekening houden met diverse culturele achtergronden en communicatiestijlen. Mocht je zelf ook dergelijke opleidingsprogramma’s willen ontwikkelen, zorg er dan voor dat de inhoud relevant én inclusief is, met voorbeelden en casestudies die diverse perspectieven weerspiegelen. 

Feedback en evaluatie

Feedback en evaluatie zijn altijd belangrijk, zeker als het gaat om inclusiviteit en diversiteit. Creëer daarom een cultuur waarin feedback kan worden gegeven, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de inclusiviteit en diversiteit in het opleidingsaanbod. Het is belangrijk om van diverse medewerkers feedback te krijgen, zodat de programma’s voor iedereen relevant en waardevol zijn. 

Shell Nederland heeft diversiteits- en inclusieprogramma’s ontwikkeld, waaronder trainingen over inclusief gedrag en leiderschap. Daarmee streven ze naar een inclusieve cultuur door het bewustzijn te vergroten en open gesprekken over diversiteit aan te moedigen. 

Blog diversiteit en inclusiviteit iedereen telt mee

Diversiteit en inclusiviteit in jouw organisatie

We kunnen concluderen dat diversiteit en inclusiviteit belangrijk zijn en dat het je organisatie succesvoller kan maken en een aantrekkelijker imago geeft. Hoe inclusiviteit en diversiteit zich vertaalt naar het opleidingsaanbod en ontwikkelprogramma’s, heb je in dit blog kunnen lezen aan de hand van voorbeelden van grote organisaties. 

Ook bij Opleiding.nl vinden we diversiteit en inclusiviteit een belangrijk thema. Ben je benieuwd hoe wij daar mee bezig zijn? En hoe je met het thema omgaat in je organisatie? Vraag dan nu een kennismakingsgesprek aan, want wij helpen je graag verder!