Effectief begeleiden van medewerkers naar verbetering

4 maart 2024

Zoek je handvatten in de begeleiding van medewerkers naar verbetering? In dit blog bieden we een effectief stappenplan waarmee je medewerkers constructief ondersteunt en hun ontwikkeling stimuleert.

Patrick Honing

Content marketeer
Manager met medewerker hoofdfoto

Het kan altijd een keer voorkomen dat een teamlid iets meer aandacht nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn. Het is essentieel om op een constructieve manier met deze situaties om te gaan. In dit blog bieden we je een stappenplan die je daarin handvatten geven. 

Voordat we het stappenplan doornemen, benadrukken we het belang van het inwinnen van HR-advies tijdens dit proces. Het beheren van medewerkers die extra aandacht nodig hebben vereist zorgvuldigheid, omdat er strikte voorschriften gelden in dergelijke situaties. Zo moeten medewerkers tijdig op de hoogte worden gesteld van de situatie en voldoende ruimte krijgen om zichzelf te verbeteren.  

Manager in gesprek met medewerker

De volgende stappen komen aan bod in het traject en het is verstandig om deze op te nemen in een dossier.  

Stap 1: Identificeren van kansen voor verbetering 

Ontdek de mogelijkheden voor verbetering door specifieke situaties te identificeren en voorbeelden te verzamelen, zoals prestatiebeoordelingen, verslagen en feedback van collega’s.  

Stap 2: Empathisch gesprek met de medewerker 

Ga het gesprek aan met de medewerker om de situatie te bespreken en vraag om zijn of haar perspectief. Wees specifiek over de situatie en gebruik daarbij concrete voorbeelden. Luister aandachtig naar het verhaal van de persoon en heb begrip voor de mogelijke oorzaken.  

Stap 3: Het ontwikkeltraject en duidelijke doelen stellen  

Heb je het idee dat je werknemer behoefte heeft aan begeleiding? Dan bied je deze persoon vervolgens een ontwikkeltraject aan met duidelijke doelen. Gebruik daarbij SMART-criteria voor meetbare doelen. Communiceer daarnaast heldere prestatiedoelen en deadlines. 

Gelukkige medewerkers

Stap 4: Opvolgingsgesprekken 

Je kunt daarna de voortgang bespreken in opvolgingsgesprekken, waarbij je positieve ontwikkelingen benadrukt en eventuele aandachtspunten benoemt. Daarbij bied je ondersteuning en documenteer je de gesprekken zorgvuldig. 

Stap 5: Evaluatie en besluitvorming 

Tijdens de laatste stap van het traject evalueer je de voortgang na de gestelde termijn en kijk je samen met de medewerker vooruit naar de toekomst binnen de organisatie. Heb ook aandacht voor nazorg aan zowel de medewerker als het team. 

Advies nodig? 

In dit blog heb je kunnen lezen hoe je met ons stappenplan teamleden effectief begeleidt naar verbetering, Kom je er niet helemaal uit of wil je meer weten over dit onderwerp, dan helpen wij je verder. Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan, onze professionals komen graag met je in contact!