Privacy statement

Wij* begrijpen dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van jou nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

Opslag van je gegevens

Wij slaan de persoonsgegevens die we van jou ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanvraag van een whitepaper of download, aanmelding voor extra informatie over je aanvraag via de mail, of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens (wanneer van toepassing):

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Communicatie tussen jou en ons
 • Bedrijfsnaam
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookieprofiel, zoals:
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens
  • Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails

Gebruik van je gegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Analyses uitvoeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

Grondslag: Overeenkomst, Wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belang, Toestemming

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel, zoals:
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens
  • Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails

We bewaren deze gegevens in overeenstemming met een overeenkomst die wij met jou afsluiten. Deze gegevens bewaren wij onder onze wettelijke verplichtingen onder de onderwijswetgeving voor kwaliteitsonderzoeksdoeleinden en bijvoorbeeld de Archiefwet.

We bewaren de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Deze analyses voeren wij zover mogelijk geanonimiseerd uit, of alleen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Daarom hoef je vaak geen toestemming voor deze verwerking te geven. Doen wij dit voor commerciële belangen waarin wij jou kunnen identificeren? Dan vragen wij jou natuurlijk toestemming daarvoor.

Advies geven over de diensten van Opleiding.nl Zakelijk

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Toestemming

  • NAW
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel, zoals:
   • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens
   • Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails

We bewaren de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Toestemming

  • NAW
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel, zoals:
   • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens
   • Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails

We bewaren de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Overeenkomst, Toestemming

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Communicatie tussen jou en ons
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel, zoals:
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens
  • Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails

We bewaren de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Daarnaast bewaren we deze gegevens in overeenstemming met een overeenkomst die wij met jou afsluiten. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid

Grondslag: Wettelijke verplichting

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Communicatie tussen jou en ons
 • Bedrijfsnaam

Deze gegevens bewaren we voor zolang de wettelijke verplichting zoals vastgesteld in bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht ons daartoe verplicht.

Jou met toestemming, of onder een klantrelatie, een nieuwsbrief, kwaliteitsonderzoek, en/of andere commerciële berichtgeving per e-mail sturen  

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Toestemming

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Communicatie tussen jou en ons
 • Het profiel opgebouwd door het gebruik van cookies, zoals:
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens
  • Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails

We bewaren de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze weer intrekt of bezwaar maakt tegen verdere verwerking.

Afhandelen van contactformulieren over je ervaring op onze omgeving en overige vragen over onze dienstverlening om klanttevredenheid te behouden

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Overeenkomst, Toestemming

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam

We bewaren deze gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen of in ieder geval zolang de overeenkomst tussen jou en ons duurt. Daarnaast bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze weer intrekt of bezwaar maakt tegen verdere verwerking.

Verdere toelichting

We anonimiseren de persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar.

Delen met derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding zijn wij wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperken wij tot een minimum.

In sommige gevallen werken wij samen met externe dienstverleners, zoals onderwijsinstellingen. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van de dienst die wij je leveren. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen.

Met jouw toestemming kunnen we je gegevens delen met derde partijen voor commerciële doeleinden. Dit doen we om je fijnere en meer toepasselijke advertenties te kunnen bieden en je toepasselijke aanbiedingen te kunnen doen. Met deze partijen zullen we of hebben we passende afspraken gemaakt zodat ze jouw gegevens goed beschermen.

Het kan zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Tot slot, als een werkgever de persoonsgegevens van een werknemer met betrekking tot z’n opleiding of training wil inzien, kan dit alleen worden gedaan met instemming van de werknemer, tenzij een wettelijke verplichting het tegenovergestelde vereist. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de privacy- en cookieverklaring van account.opleiding.nl/zakelijk.opleiding.nl.

Specifieke toestemmingen en verwerking van gegevens die we via formulieren op onze websites van je ontvangen

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden per mail over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegen wij alleen toe aan onze lijst met abonnees als je hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of je voorkeuren kunt aanpassen. Wij kunnen het profiel dat wij van je hebben opgebouwd door het gebruik van cookies aanvullen met het e-mailadres dat je hier invult. Ook kunnen wij met het volgen van open- en klikgedrag geanonimiseerd de effectiviteit van onze nieuwsbrief volgen.

Telefoonnummer en e-mail

Als je via een formulierveld bij ons je telefoonnummer of e-mailadres achterlaat, kunnen wij deze contactgegevens gebruiken om je te contacteren betreffende de interesses die wij ophalen uit het specifieke formulier dat je hebt ingevuld. We zullen dus contact met je op kunnen nemen en we zullen het persoonlijke profiel dat we van je hebben – opgebouwd door middel van cookies – daartoe dus aanvullen met deze contactgegevens. Wij kunnen met het volgen van open- en klikgedrag navolgen of je onze email hebt gelezen. Wij kunnen voor onze gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichtingen, en om tot een overeenkomst te komen deze gegevens gebruiken om in contact met je te komen. Geef je je commerciële consent, kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om je commerciële aanbiedingen te doen of om aan andere commerciële belangen zoals hieronder beschreven gehoor te geven.

Contactformulieren en jouw gegevens

Als jij contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen over onze dienstverlening of een klacht wil indienen over je ervaring onze omgeving zou je een contactformulier moeten invullen. Bij het indienen van zo’n formulier verstrek je persoonsgegevens aan ons. Deze gegevens worden verwerkt zolang ze nodig zijn voor de afhandeling van je vraag of klacht. Daarnaast bewaren wij deze gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen of in ieder geval zolang de overeenkomst tussen jou en ons duurt. Na afloop van de overeenkomst bewaren we alle persoonsgegevens met betrekking tot je klacht voor maximaal zeven jaar of totdat jij toestemming intrekt voor het gebruik van jouw gegevens voor dit doel. Zodra we je gegevens niet meer nodig hebben worden je gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Commerciële consent/Toestemming

Commerciële consent, of toestemming voor het commerciële gebruik van jouw gegevens, passen wij alleen toe wanneer je hier actief toestemming voor hebt gegeven door middel van een vinkje onderaan de formulieren. Heb je vroeger, voor invoering van bijvoorbeeld de AVG of de aangepaste Telecommunicatiewet gegevens met ons gedeeld, zullen wij deze behandelen als onder het toenmalig toepasselijke juridische kader. Met commerciële consent geef je ons toestemming je gegevens te combineren, te verrijken, te gebruiken en te delen met derde partijen, die al dan niet deel kunnen zijn van onze groep.

Hieronder scharen wij verschillende soorten toestemmingen, zoals de eerder beschreven commerciële berichtgeving. Verder bedoelen we met commerciële berichtgeving het opvolgen van geïnteresseerden op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Hiervoor maken we gebruik van jouw e-mailadres en jou eerder door middel van cookies opgebouwde profiel. We kunnen voor het uitvoeren van diensten voor commerciële doeleinden gebruikmaken van derde partijen. Daarbij houden we rekening met jouw voorkeuren en de privacywetgeving. Als je bij deze bedrijven bekend bent en je advertentie-instellingen op hun platforms laten dit toe, dan kunnen wij je gerichte advertenties tonen via hun kanalen.

Wij, of door ons ingeschakelde derde partijen, kunnen je hierdoor ook contacteren voor reviews of om je te vragen om terugkoppeling te geven voor kwaliteitsonderzoek buiten de onderzoeken die we op basis van onze gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen uit de onderwijswetgeving uitvoeren. Hiervoor zullen we je e-mailadres koppelen aan de gegevens die al bij ons bekend zijn.

Opleiding.nl Zakelijk en jouw gegevens

Om verwarring te voorkomen is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee verschillende maar samenhangende platforms onder Opleiding.nl Zakelijk. Als een bedrijf aan het zoeken is voor een platform dat een aantal opleidingen of trainingen kan aanbieden voor hun medewerkers komen ze uiteindelijk bij Opleiding.nl Zakelijk terecht. Dit wordt ook wel maakkennismet.opleiding.nl genoemd. Deze webpagina functioneert als een digitale representatie van de dienstlevering wij kunnen aanbieden voor zakelijke klanten. Om die reden geven wij een bedrijf de mogelijkheid om bijvoorbeeld een demo aan te vragen.

Als een bedrijf geïnteresseerd is in onze dienstverlening kunnen ze een contract met ons aangaan. Als gevolg hiervan krijgen medewerkers van het benodigde bedrijf een account toegewezen op account.opleiding.nl/zakelijk.opleiding.nl. Op deze omgeving kunnen medewerkers van het bedrijf opleidingen en trainingen boeken waarvoor mogelijk andere persoonsgegevens worden verwerkt. Voor meer informatie hierover is de privacy- en cookieverklaring van account.opleiding.nl/zakelijk.opleiding.nl van toepassing.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Wij bewaren sommige persoonsgegevens zo lang als wij wettelijk verplicht zijn, zoals betalingsgegevens en facturen. Sommige persoonsgegevens bewaren wij met jouw toestemming totdat je jouw toestemming intrekt. Deze kun je altijd intrekken en je kunt ons vragen deze gegevens te wissen. Om onze diensten te verlenen bewaren wij sommige persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bepaalde persoonsgegevens bewaren wij omdat we (of een derde partij) daar een belang bij heeft. In het belang van het verbeteren van onze diensten kunnen wij je gegevens langer bewaren, maar in dat geval zullen wij de gegevens altijd anonimiseren.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, of indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Je kunt je vanuit een link in iedere e-mail op jouw profielpagina zien welke opt-ins bij ons bekend zijn en deze aanpassen als je dat wilt.

Daarnaast kun je ons vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat we je gegevens beperkt gebruiken. We kunnen de digitale gegevens die wij van je hebben geregistreerd ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan per email contact met ons op via securityenprivacy@saltagroup.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgend moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving. Voor contact met de functionaris voor de gegevensbescherming kun je mailen naar securityenprivacy@saltagroup.com.

Cookieverklaring

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Welke cookies we precies plaatsen, en in welke categorie wij ze plaatsen staat in de tabel onderaan deze cookieverklaring.

Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maken wij gebruik van functionele, analytische en third-party cookies voor functionele doeleindes, analytische doeleindes en marketingdoeleinden. Daarmee beschermen wij bijvoorbeeld het inlogproces.

Sommige cookies zijn van korte duur, sommige permanent. Met permanente cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek aan de website. Zo kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld of je eerder wel of geen toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Afhankelijk van de soort permanente cookies zul je wel of geen toestemming hoeven geven voor het plaatsen van de cookie.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Third-party of derde partij cookies worden geplaatst door of ten behoeve van derde partijen. Je kunt het gebruik van third-party cookies uitschakelen in je browser. Wij maken een scheiding aan tussen de third-party cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden, zodat je kunt kiezen waar je wel of geen toestemming voor geeft.

Cookie-instellingen aanpassen

Je kunt je eerder aangegeven voorkeuren bekijken en aanpassen in de cookie-form.

Je kunt je browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op je computer wil plaatsen. Ook kun je cookies volledig blokkeren. Hoe je dat doet staat in deze uitleg door de Consumentenbond:  (Privacy op internet | Consumentenbond). Dan zal deze website alleen niet meer volledig werken.

Let er bij het uitschakelen van advertising of marketing cookies ook op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op je computer. Zodra je via je browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kunnen we niet controleren of je jezelf hebt afgemeld.

Werking functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies voor een goede en veilige werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de we je snel de juiste informatie tonen wanneer je op de website bent. Ook gebruiken wij functionele cookies om het veilig inloggen mogelijk te maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat je third-party cookies accepteert in je browser. Je hoeft voor functionele cookies geen toestemming te geven, omdat wij de cookies alleen voor het functioneren van de website gebruiken.

Werking analytische cookies

Wij gebruiken ook analytische cookies, bijvoorbeeld om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken, hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina je op de website bezoekt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Hiermee kunnen we de website verbeteren. We gebruiken hier verschillende providers voor, die kun je verderop in het cookie-overzicht terugvinden. Wij hebben afspraken met deze partijen gemaakt waardoor jij onherkenbaar zal zijn in de rapportages. Daarom hoef je ook voor de analytische cookies geen toestemming te geven.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en verder zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Werking marketing cookies

Voor marketingcookies krijg je een melding. Hierin kun je toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na jouw toestemming geven wij derde partijen de mogelijkheid om marketingcookies op hun website te plaatsen. Ook plaatsen we marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou, aan de hand van wat je online doet, advertenties kunnen tonen waar je iets aan kunt hebben. Wij doen dit op onze eigen site en op sites van andere partijen.

Harvest cookies

Met behulp van een lokale cookie kunnen wij met jouw toestemming zien welke interacties op de website je met dit bezoek hebt gehad. Daarmee kunnen wij de juiste website inhoud aan jou tonen. Dit is op basis van de actieve handelingen die je op de website hebt verricht.

Wanneer bezoekers bij ons een opleiding afnemen of als ze op onze website een e-mailadres invullen in een formulier, kunnen we (als toestemming gegeven is) het e-mail adres pseudonimiseren met behulp van een hash. Deze hash voegen we toe aan een gebruikersprofiel om bezoekers uit te sluiten van advertenties als ze al klant van ons zijn of gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.

De data verzameling die wordt uitgevoerd o.b.v. het hashed e-mail adres wordt in een first-party-cookie en in local storage opgeslagen. Bijvoorbeeld: wij kunnen, als een bezoeker zijn e-mail adres achterlaat op een van onze andere websites, dit e-mail adres weer hashen met toestemming, en het gebruikersprofiel daar weer mee ophalen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in, beperking van het gebruik, correctie en/of verwijdering van jouw gegevens. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar securityenprivacy@saltagroup.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Hoe dat in zijn werk gaat zal uit de mailwisseling duidelijk worden. Je hoeft dus niet meteen een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen! Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je wel een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Vind je echt dat wij onrechtmatig met je gegevens omgaan, staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?

Consumentbond: Cookies verwijderen: stappenplan

Consumentenbond: Wat is een adblocker?

Wijzigen Privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze Privacy en-cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe wij je gegevens beschermen en gebruiken en welke cookies Opleiding.nl gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Deze Privacy en- cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19-04-2024.

* Met ‘wij’ bedoelen wij Salta Group. Hiertoe behoren in Salta Group B.V., Opleiding.nl B.V.