Leren en ontwikkelen

Het belang van kennisdeling binnen organisaties

19 april 2024

Jij zoekt altijd naar mogelijkheden om werknemers en dus ook de organisatie te laten groeien. Daarbij speelt kennisdeling een grote rol. We vertellen je graag waarom!

Patrick Honing

Content marketeer
Hoofdfoto blog Het belang van kennisdeling binnen organisaties

Kennis is macht. Het is een inmiddels eeuwenoude uitspraak die wordt toegeschreven aan de Engelse filosoof Francis Bacon. Inmiddels is die uitspraak ietwat gedateerd, want tegenwoordig kan het niet meer los worden gezien van de tegelwijsheid ‘kennisdelen is kracht’. En niet zonder reden, want het is leuk om kennis te hebben, maar je zal die kennis ook moeten delen binnen je organisatie. Zeker als de organisatie leren en ontwikkelen hoog in het vaandel heeft.    

Kennisdeling als aanjager van een leercultuur en innovatie

Waarom is het dan zo belangrijk om de in de organisatie aanwezige kennis te delen met je collega’s? Dat heeft meerdere redenen. Allereerst is het simpelweg noodzakelijk, omdat de competitieve markt constant verandert en vraagt om het continu opdoen van kennis die vereist is om mee te bewegen met die veranderingen. Maar het kan ook leiden tot meer innovatie en ervoor zorgen dat de creativiteit toeneemt en (nieuwe) ideeën ontstaan. Ten slotte is kennisdeling ook een cruciaal element wanneer je de leeractivatie binnen je organisatie wilt verhogen. Zo draagt het bij aan de betrokkenheid van medewerkers als het gaat om leren en ontwikkelen en raken ze ook gemotiveerd en geïnspireerd om kennis en vaardigheden op te doen.   

Social learning theory

Een belangrijk fenomeen bij het delen van kennis, is de social learning theory. De social learning theory is een leermethode die bestaat uit het observeren en imiteren van anderen. Deze theorie gaat ervan uit dat leren een cognitief proces is en dat mensen in een sociale omgeving van elkaar leren, door middel van observatie en (eventueel) directe aansturing. De social learning theory benadrukt het belang van interactie en samenwerking bij het delen en verwerven van kennis. Jouw medewerkers kunnen door middel van informele netwerken en sociale platforms kennis uitwisselen, waardoor een dynamische leeromgeving in je organisatie ontstaat.  

Afbeelding blog Het belang van kennisdeling binnen organisaties - collega's met elkaar

Hoe kun je als organisatie kennis delen?

Wil je op een goede en persoonlijke manier kennis delen met je team? Er zijn verschillende methodes die je dan kunt toepassen. Hieronder sommen we een aantal vormen van kennisdeling voor je op die aantrekkelijk kunnen zijn voor jouw organisatie. 

Mentorschap 

Als leidinggevende kun je medewerkers met je kennis en ervaring op een goede wijze begeleiden in hun ontwikkeling. En dus de kennis die je hebt delen met hen! Op deze manier kunnen je werknemers van je leren en zich sneller ontwikkelen en hun kennis uitbreiden. Doe dit op een enthousiaste manier, zodat je medewerkers meekrijgt in het proces van kennisdeling. Je hebt daarin als leidinggevende een voorbeeldfunctie, onderschat dit niet. 

Nieuwsbrief  

In een periodieke nieuwsbrief kun je jouw medewerkers van kennis voorzien door middel van het delen van bijvoorbeeld tips en tricks, trends en ontwikkelingen in de markt. Houd er rekening mee dat de ontvanger makkelijk teksten, afbeeldingen en hyperlinks kan overnemen om de kennis intern te delen binnen de organisatie. 

Workshops 

Een workshop is een toegankelijke methode om met verschillende doelgroepen kennis te delen. Het voordeel is dat de workshop zowel op locatie als digitaal kan plaatsvinden. Op locatie is de zichtbaarheid en mogelijkheid tot interactie het grootst.  

Themadag 

Wil je echt impact maken, dan is het organiseren van een themadag een mooie manier om kennis te delen. Tijdens een themadag kun je meerdere workshops organiseren en mensen uitnodigen die hun expertise kunnen overbrengen. Houd er rekening mee dat een themadag organiseren tijdrovend is en ook hogere kosten met zich meebrengt.  

Zoals je hebt kunnen lezen, is kennisdeling binnen organisaties erg belangrijk voor groei en ontwikkeling van je medewerkers én je organisatie zelf. Het maakt je organisatie daarnaast innovatiever en weerbaarder tegen ontwikkelingen in de markt. Wil je met kennisdeling ook een stevige basis leggen voor succes? Wij kunnen je daarbij helpen. Onze professionals adviseren je graag. Wil je ook kennis op het gebied van generatiemanagement? Je leest het allemaal bij ons!   

Wil je Edwin spreken over kennisdeling of L&D in het algemeen? Dat kan!