Leren en ontwikkelen

Waarom scholing in de toekomst steeds belangrijker wordt

23 mei 2023

Het belang van scholing wordt nog maar eens onderstreept door een onderzoek dat UWV eind 2022 deed naar de toekomstverwachting van werkgevers op het gebied van vaardigheden en scholing.

Patrick Honing

Content marketeer
Blog Waarom scholing in de toekomst steeds belangrijker wordt

De arbeidsmarkt verandert voortdurend en dus zijn organisaties constant op zoek naar werknemers die over de juiste vaardigheden beschikken om mee te gaan in de ontwikkelingen. UWV heeft eind 2022 onderzoek gedaan naar de toekomstverwachtingen van werkgevers op het gebied van vaardigheden en scholing. Dit onderzoek geeft een interessant kijkje in de veranderende eisen en maakt eens te meer duidelijk waarom scholing van werknemers ontzettend belangrijk is.

Werkgevers zien het belang van scholing

Om aan hun toekomstige behoeften te voldoen, zijn organisaties constant in de weer om medewerkers met de benodigde vaardigheden te vinden en te binden. Het valt in de huidige krappe arbeidsmarkt echter niet mee om de juiste kandidaten te vinden. In een onderzoek van UWV kwam naar voren dat het merendeel van de werkgevers de afgelopen jaren personeel had aangenomen dat niet geheel aan de functie-eisen voldeed. Met scholing kunnen deze werknemers gerichte opleidingen volgen om wél de vereiste kennis en competenties te ontwikkelen. Dat werkgevers het belang van scholing zien, is wel duidelijk: bij ongeveer negen op de tien werkgevers zijn medewerkers met scholing bezig.  

Vaardigheden die steeds belangrijker worden

In het onderzoek van UWV zijn werkgevers ook ondervraagd over de vaardigheden waarvan zij denken dat die de komende vijf jaar belangrijker worden. Het antwoord dat het meest werd gegeven, was ‘vaktechnische kennis’. Als tweede kwam ‘digitale vaardigheden’ naar voren. Deze categorieën vallen onder hard skills. In het onderzoek wordt duidelijk dat ook vaardigheden als probleemoplossend vermogen, communicatie vaardigheden, aanpassingsvermogen, klantgerichtheid en samenwerken als belangrijk worden gezien in de nabije toekomst. Dit zijn allemaal soft skills. Maar wat zijn soft skills en hard skills nou precies? 

Soft skills en hard skills 

Natuurlijk, werkervaring speelt zeker een rol bij werving en selectie van kandidaten. Maar iets dat ook heel belangrijk is en steeds belangrijker wordt, is de focus op soft skills en hard skills. Met behulp van scholing kunnen je medewerkers de juiste competenties ontwikkelen. En die scholing is cruciaal, want met een breder pakket aan vaardigheden kunnen werknemers zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden binnen organisaties. De twee vaardigheden die in het onderzoek van UWV bovenaan staan, zijn vaktechnische kennis en digitale vaardigheden. Dit zijn de hard skills; specifieke kennis of vaardigheden die je werknemer nodig heeft om zijn of haar werk te kunnen uitvoeren. Soft skills daarentegen zijn vaardigheden die iets zeggen over de persoonlijkheid van iemand en de manier waarop die persoon zijn of haar werk verricht. Bedrijven besteden veel aandacht aan deze vaardigheden bij de werving van personeel. 

Financieringsmogelijkheden voor scholing

Zoals je in ons blog ‘Je personeel scholen? Met deze subsidies houd je het betaalbaar’ kunt lezen, heb je als organisatie meerdere mogelijkheden om scholing voor je werknemers te financieren. Zo is er de subsidieregeling Praktijkleren, die bedrijven kunnen aanvragen als ze leerlingen begeleiden. Ook het LevenLangLerenKrediet is een optie, waarbij je als organisatie een beroep kunt doen op een renteloze lening van de overheid. Een derde manier om scholing te financieren, is het STAP-budget. Deze regeling zal echter naar alle waarschijnlijk eind 2023 ophouden te bestaan, zo heeft de overheid besloten. Mocht er niet vroegtijdig gestopt worden met STAP, dan zijn er dit jaar nog maximaal 3 tijdvakken waarin werknemers de mogelijkheid hebben om € 1.000,- subsidie aan te vragen voor hun opleiding, training of cursus.    

Scholing van jouw werknemers

Scholing van je personeelsleden betekent investeren in tijd en geld. Zoals je hebt kunnen lezen, zijn er gelukkig genoeg mogelijkheden om deze scholing te subsidiëren. Bij Opleiding.nl weten we als geen ander hoe belangrijk scholing en (persoonlijke) ontwikkeling is. Daarom helpen we je graag om scholing hoog op de agenda te zetten in jouw organisatie. Neem contact op met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ontdek wat wij kunnen betekenen voor jouw bedrijf!  

Demo boeken?

Wij vertellen je graag over de mogelijkheden die we jouw organisatie kunnen bieden! Boek direct een demo waarin je al je vragen kunt stellen en kunt zien hoe Opleiding.nl in de praktijk werkt.

Boek een demo