Goed werkgeverschap, Kostenverlaging

Veranderingen voor HR-professionals in 2023: hier moet je op letten

14 maart 2023

Stijgende lonen, dalende belastingen, wijzigingen in bestaande wetten en het invoeren van nieuwe wetsvoorstellen. Als HR-professional krijg je dagelijks te maken met veranderingen op personeelsgebied. Ook in 2023 zijn er flink wat wijzigingen doorgevoerd of aangekondigd. Wat zijn hiervan de belangrijkste voor HR-managers?

Zoëll Yan-Karamat Ali

Content marketeer

Stijgende lonen, dalende belastingen, wijzigingen in bestaande wetten en het invoeren van nieuwe wetsvoorstellen. Als HR-professional krijg je dagelijks te maken met veranderingen op personeelsgebied. Ook in 2023 zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd of aangekondigd. Wat zijn hiervan de belangrijkste voor HR-managers?  We behandelen ze in dit blogartikel.

Veranderingen in salarissen en loonheffingen

Het is misschien een understatement dat het leven in Nederland de afgelopen jaren aanzienlijk duurder is geworden. Steeds meer mensen hebben moeite om financieel het hoofd boven water te houden. Om het leed te verzachten heeft het kabinet enkele salaris- en belastingwijzigingen in het leven geroepen. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Stijging minimumloon
  • Daling inkomstenbelasting en verhoging arbeidskorting
  • Stijging reiskosten- en thuiswerkvergoeding
  • Verhoging vrije ruimte WKR

Stijging minimumloon

Allereerst is er de langverwachte stijging van het minimumloon die het leven iets betaalbaarder moet maken. Door de inflatie worden vooral de lage- en middeninkomens geraakt. De stijging van het minimumloon met 10,15% moet de loonkloof enigszins opvullen en ervoor zorgen dat werken ook daadwerkelijk loont. Deze wijziging betekent dat werknemers van 21 jaar of ouder vanaf 1 januari 2023 minimaal € 14,- per uur gaan verdienen.

Daling inkomstenbelasting en verhoging arbeidskorting

Nog meer goed nieuws voor je personeel: de eerste schijf van de inkomensbelasting wordt in 2023 verlaagd naar 36,93%. Dit geldt alleen voor belastingplichtigen met een maximaal inkomen van € 73.031. Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting verhoogd voor mensen met een inkomen tussen de € 37.697 en € 115.301.

Stijging reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Dat de stijgende gas- en energieprijzen vele huishoudens hebben geraakt, is niemand ontgaan. Om deze onkosten te compenseren heeft het kabinet twee wijzigingen doorgevoerd. Zo gaat de standaard reiskostenvergoeding omhoog naar € 0,21 cent per kilometer. Hiervoor stond deze vergoeding op € 0,19 cent.

Ook werken steeds meer mensen één of meer dagen thuis. Veel werkgevers willen hun personeel tegemoet komen in de stijgende energie- en gasprijzen. Voor hen is het vanaf 1 januari 2023 mogelijk om hen een iets hogere onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,15 per thuiswerkdag te bieden. Vroeger was dit € 2,-.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

Ook gaat er per 1 januari 2023 tijdelijk iets veranderen in de werkkostenregeling (WKR). De vrije ruimte over de eerste € 400.000,- van de totale loonsom wordt namelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. De vrije ruimte boven de € 400.000,- blijft op 1,18% staan.

Verhoging AOW-leeftijd

Doordat we in Nederland met zijn allen vitaler oud worden, kunnen we over het algemeen ook langer blijven werken. Dit houdt in dat de AOW-gerechtigde leeftijd ieder jaar stapsgewijs mee zal stijgen. In 2023 zullen mensen dus met 66 jaar en tien maanden voor het eerst hun AOW ontvangen.

Verplichte melding CO²-uitstoot voor zakelijk verkeer

Ook zal vanaf juli 2023 het zakelijke woon-werkverkeer onder de loep worden genomen. Uit gegevens van de RVO blijkt namelijk dat grotere bedrijven verantwoordelijk zijn voor 61% van alle CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen moeten werkgevers ál het zakelijke verkeer doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze nieuwe registratieplicht geldt voor bedrijven met méér dan 100 werknemers. Het registratieplatform van de RVO is op dit moment nog in ontwikkeling. Daarom zal de meldplicht waarschijnlijk per 1 juli 2023 ingaan.

Uit oogpunt van transparantie zullen alle gerapporteerde gegevens van alle bedrijven openbaar gemaakt worden. Iedereen heeft dus op elk moment inzage in de CO2-uitstoot van een bedrijf.

Wat betekent dit voor jou als HR-professional? Per werknemer geef je in elk geval de volgende gegevens door:

  • Het soort voertuig;
  • Het type brandstof;
  • Het aantal gereisde kilometers.

Extra STAP-budget beschikbaar

Het STAP-budget is sinds de introductie in 2022 erg succesvol gebleken. Met het STAP-budget heeft iedereen de mogelijkheid om € 1.000,- korting te krijgen op een opleiding of cursus. De subsidieregeling bleek zó succesvol dat veel particulieren in 2022 naast het net visten. Daarom zal het kabinet in 2023 meer geld uittrekken voor het STAP-budget. Waar er het voorgaande jaar €125 miljoen beschikbaar was, is dit in 2023 maar liefst € 200 miljoen.

Als HR-professional kun je medewerkers wijzen op de mogelijkheid om de subsidie aan te vragen. Zo kan je personeel zich zeer voordelig of zelfs kosteloos blijven ontwikkelen.

Willen zij in 2023 een opleiding volgen? Wijs hen dan nu alvast op het volledige STAP-aanbod zodat ze zich kunnen oriënteren. Zorg wel dat ze zich op tijd aanmelden voor het eerstvolgende tijdvak. Dit kan bijvoorbeeld met STAP-alerts, zo weet je zeker dat je medewerker de STAP-subsidie niet misloopt.

Opleiding.nl voor HR-professionals

Met al deze aanstaande veranderingen zit je waarschijnlijk niet te wachten op de rompslomp rondom de ontwikkeling van jouw personeel. Toch is scholing erg belangrijk voor organisaties, en draagt het bij aan meer werkgeluk van je personeel. Opleiding.nl is er om je te ontzorgen op gebied van scholinggerelateerde personeelszaken. Ben jij benieuwd hoe Opleiding,nl dit doet? Bekijk de voordelen voor HR-professionals of boek direct een demo.